Certificeringen

KUIPERS infra hecht belang aan gezond en veilig werken. De organisatie heeft hiervoor de benodigde certificaten op haar naam staan.

 

VCA** 2008/5.1.

 

Vanaf 20 januari 1999 is KUIPERS infra in het bezit van het VCA ** certificaat. Dit VCA certificaat is erg belangrijk. Veiligheid loopt namelijk als een rode draad door het bedrijf. De machines zijn gekeurd, het materieel is up to date, de medewerkers dragen veiligheidskleding, het projectmanagement voert werkplekinspecties uit en de opdrachtgevers ontvangen op verzoek een V&G-plan (veiligheid- en Gezondheidsplan). Kortom veiligheid heeft voortdurend onze aandacht.

 

NEN-EN-ISO 9001: 2008

 

Sinds 8 juli 2004 is KUIPERS infra ook in het bezit van het ISO 9001 certificaat 2008. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Dit wordt toegepast op alle onderdelen van het bedrijf. Van management, personeelsbeleid, uitvoering, onderhoud van de machines tot aan de administratie. Conform de norm van ISO 9001 wordt gedurende het hele jaar het bedrijfsproces getoetst. Door middel van het invullen van een klanttevredenheidsformulier vragen wij aan onze klanten om kritisch naar onze dienstverlening te kijken. Op deze manier willen wij blijven werken aan de kwaliteit van ons werk en onze organisatie. Om deze certificaten te behouden, wordt jaarlijks door een extern bureau de kwaliteit getoetst bij KUIPERS infra.

 

BRL-SVMS 007 : Sloopcertificaat

 

Vanaf 1 maart 2015 is KUIPERS infra in het bezit van het sloopcertificaat BRL-SVMS 007, Veilig en Milieukundig slopen.  Met het behalen van dit certificaat waarborgen wij onze kwaliteit en deskundigheid en laten wij zien dat KUIPERS infra voldoet aan alle veiligheids- en milieu eisen op het gebied van slopen.

 

SIKB BRL 7000 – protocol 7001 : landbodemsanering

SIKB BRL 7000 – protocol 7003 : waterbodemsanering

 

Deze certificaten (water) bodemsanering en ingrepen in de waterbodem heeft KUIPERS infra sinds 1 november 2016 in haar bezit. Dit houdt in dat KUIPERS infra landbodem- en waterbodemsaneringen mag uitvoeren in sterk verontreinigde grond en waterbodem op basis van de Wet bodembescherming (Wbb), Besluit Uniforme Saneringen (BUS), Wet milieubeheer (Wm), Waterwet (Wtw) en de Wet bodembescherming (Wbb). Voorafgaand aan een (water)bodemsanering laat KUIPERS infra een bodemonderzoek uitvoeren en wordt een saneringsplan opgesteld.

Certificeringen