Slide background
Slide background
Slide background
Woonrijp maken ’t Rijkje Oostvoorne
Bouwrijp maken, ontgraven en aanleg riolering Bergen op Zoom
Aanleg tuin bij appartementen Stevenshof Dordrecht
Aanleg vierkante duikers Numansdorp
Grondverzet

Grondverzet zit KUIPERS infra in de genen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden hebben wij de beschikking over diverse grondverzetmachines en deskundige machinisten. Groot en klein materieel, alles wat nodig is om het project tot in de puntjes te kunnen realiseren. De nieuwste kranen zijn tevens uitgerust met GPS.

KUIPERS infra is onder andere gespecialiseerd in de aanleg van

 

 • parken
 • bedrijventerreinen
 • sport- en recreatieterreinen
 • natuur-/ontwikkelingsprojecten
 • natuurvriendelijke oevers

 

Ook het bouwrijp maken van woningbouwterreinen is een specialisatie van KUIPERS infra.

 

 • grondophoging
 • grondverbetering
 • verwijdering van begroeiing zoals bomen en struiken
 • voorbelasten
 • oude bouwwerken slopen en afvoeren
 • riolering aanbrengen
 • wegcunetten graven en aanvullen met funderingsmateriaal
 • kabel- en leidingstroken aanleggen
 • waterpartijen graven
 • overige terreinen egaliseren
 • sloten en watergangen graven

 

Kabels en leidingen

 

Tijdens het bouwrijp maken van een woonwijk worden vaak ook direct kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen en riolering aangelegd. Zo kunnen de woningen direct worden aangesloten zonder dat tijdens de laatste fase van de bouw nog veel graafwerk nodig is.

 

 

Activiteiten

Certificeringen