Kierbesluit: Uitvoering Compenserende Maatregelen

Opdrachtgever

Waterschap Hollandse Delta

Activiteit

Diverse werkzaamheden ten behoeve van waterkering

Duur van het werk

januari 2016 tot april 2017

Locatie

Voorne-Putten

In januari 2016 is KUIPERS infra op Voorne-Putten begonnen met de uitvoering van de Compenserende Maatregelen die worden uitgevoerd naar aanleiding van het Kierbesluit. Het Kierbesluit wil zeggen dat de Haringvlietsluizen ‘op een kier worden gezet’ als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat is belangrijk voor de internationale vismigratie. Op deze manier kunnen trekvissen, zoals zalm en zeeforel de sluizen passeren richting hun paaigebieden, die stroomopwaarts liggen.

Het openzetten van de sluizen zorgt er ook voor dat zout water kan binnenstromen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet gaat verzilten. Inname van zoet water blijft op het Haringvliet gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui. Op 20 juni 2013 is een principebesluit genomen: in 2018 gaan de sluizen op een kier.

 

Het werk op Voorne-Putten is uitgevoerd door KUIPERS infra in de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis. Bestaande watergangen zijn verbreed en er zijn nieuwe gegraven. De oevers hiervan zijn bedekt met oeververdedigingsmatten en er is oeverbeschoeiing aangelegd van doek met palen. Tevens zijn er ronde en rechthoekige duikers aangelegd. Ook is een nieuw doorspoelgemaal gerealiseerd en diverse kunstwerken, waaronder een hevel in de primaire waterkering met automatische besturing.

 

 

 

 

 

 

 

Projectinfo
Watergangen vergraven
48.000 m3
Grond afvoeren
56.000 m3
Oeverbekleding Enkamat
25.000 m2
Asfalt
1.255 ton
Drainage
4 km
Certificeringen