Onderhoud watergangen Hoeksche Waard

Opdrachtgever

Waterschap Hollandse Delta

Activiteit

Maaien en uitmaaien van bermen en watergangen

Duur van het werk

april 2012 t/m december 2015

Locatie

Hoeksche Waard

Voor het Waterschap Hollandse Delta verzorgt KUIPERS infra het onderhoud van de watergangen. Dit houdt in dat watergangen worden uitgemaaid evenals alle bermen en taluds. Voor dit werk heeft KUIPERS infra de beschikking over machines met speciale hulpmaterialen. Deze werkzaamheden komen jaarlijks terug.

Projectinfo
Maaien bermen
160 km
Maaien en opruimen
1.400 are
Klepelen bermen
10.000 are
Uitmaaien watergangen
590.000 m¹
Certificeringen