Rammegors en Schorherstel Oosterschelde

Opdrachtgever

Van Oord Nederland

Activiteit

Grond- en rasterwerkzaamheden

Duur van het werk

april 2013 t/m februari 2015

Locatie

Sint Philipsland

Op een steenworp afstand van de Oosterschelde is een nieuw natuurgebied herrezen. In een gebied van 14000 are is bestaande beplanting en de afrastering verwijderd waarna vervolgens een grote hoeveelheid grond is afgegraven. Daarna zijn nieuwe watergangen gegraven en is het gebied weer aangevuld met 50 cm nieuwe grond.

Projectinfo
Ontgraven en vervoeren grond
300.000 m³
Afvoeren grond
50.000 m³
Aanbrengen losplaats in hoofdvaarroute
1 stuk
Realiseren krekenstelsel in GPS
700.000 m²
Rooien en snoeien begroeiing
140 ha
Certificeringen