Slopen van 28 woningen in ’s Gravendeel en Piershil

Opdrachtgever

HW Wonen

Activiteit

Sloop 28 woningen

Duur van het werk

september 2015 t/m november 2015

Locatie

Groene Kruisstraat in 's Gravendeel en Pr. Bernhardstraat in Piershil

In ’s Gravendeel zijn door KUIPERS infra 18 woningen gesloopt aan de Groene Kruisstraat en in Piershil 10 woningen aan de Pr. Bernhardstraat. Deze oude huurwoningen moesten worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouwproject van HW Wonen. Zowel de woningen als alle overige opstallen zijn gesloopt. Tevens is alle groenvoorziening verwijderd. Tijdens de sloopwerkzaamheden is 2.500 ton vrijgekomen puin op locatie gebroken. Het sloopafval, waaronder ook asbesthoudende materialen, is door KUIPERS infra volgens de veiligheidsvoorschriften gesorteerd en gescheiden afgevoerd naar erkende afvalverwerkers. Tot slot is het gehele sloopterrein geëgaliseerd.

Projectinfo
Asbest verwijderen
Sloopafval verwijderen en afvoeren
Puin breken op locatie
2.500 ton
Certificeringen