Uitbreidingslocatie Gemeente Korendijk

Opdrachtgever

B.M. Projectontwikkeling BV

Activiteit

Bouw- en woonrijp maken

Duur van het werk

oktober 2014 t/m juni 2019

Locatie

Zuid-Beijerland

Op 3 plaatsen in de gemeente Korendijk worden uitbreidingslocaties gerealiseerd. KUIPERS infra is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van deze locaties in Goudswaard, Zuid-Beijerland en Piershil. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het ontgraven van watergangen en het aanbrengen van verticale en horizontale drainage en riolering. Daarna kan worden gestart met de bouw van de woningen. De werkzaamheden lopen door tot in 2019.

Projectinfo
Ontgraven en afvoeren grond
23.700 m³
Aanbrengen hoofdriool
1.385 m¹
Straatwerk
11.000 m²
Certificeringen