Slide background
Slide background
Slide background
Woonrijp maken ’t Rijkje Oostvoorne
Bouwrijp maken, ontgraven en aanleg riolering Bergen op Zoom
Aanleg tuin bij appartementen Stevenshof Dordrecht
Aanleg vierkante duikers Numansdorp
Damwand

KUIPERS infra heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een specialist op het gebied van damwanden.

Een damwand is een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand. De wand bestaat uit losse planken of panelen die door middel van een gronddichte en in sommige gevallen ook waterdichte messing-en-groefverbinding met elkaar zijn verbonden. KUIPERS infra brengt de damwand in de grond door heien, trillen of drukken.

Wanneer er sprake is van een grote kerende hoogte en daarmee grote gronddruk, dan wordt de damwand verankerd met behulp van ankerstaven en ankerplaten/groutankers. Om de ankerstaven te bevestigen aan de damwand, en de kracht te verdelen, wordt de damwand voorzien van een horizontale gording.

Damwanden kunnen bestaan uit verschillende materialen, zoals hout, staal, kunststof en beton. De materiaalkeuze wordt bepaald door functionele, constructieve, esthetische en financiële overwegingen.

Staal
Staal heeft een hogere sterkte dan bijvoorbeeld hout en kunststof. Hierdoor worden de grotere damwanden van staal gemaakt. Er wordt gebruikgemaakt van speciale damwandprofielen, met een hoge stijfheid zodat vervormingen beperkt blijven.

Kunststof
Kunststof heeft het voordeel dat het niet snel aangetast wordt door het milieu en niet zo snel wordt aangetast door knaagdieren. Daarnaast is het gewicht van kunststof lager dan beton, hout of staal. Hierdoor is kunststof ook geschikt voor zeer drassige gebieden en veengronden.

Beton
Betonnen damwanden worden veelal gebruikt als fundering en wanden bij bijvoorbeeld garages. Dit zijn meestal geprefabriceerde planken.
Als aanvulling op het plaatsen van damwanden en beschoeiingen is KUIPERS infra ook gespecialiseerd in het bouwen van kunstwerken. Hiermee worden onder andere bruggen, kantelstuwen en houten vlonders en steigers bedoeld.

Activiteiten

Certificeringen