Slide background
Slide background
Slide background
Woonrijp maken ’t Rijkje Oostvoorne
Bouwrijp maken, ontgraven en aanleg riolering Bergen op Zoom
Aanleg tuin bij appartementen Stevenshof Dordrecht
Aanleg vierkante duikers Numansdorp
Riolering

Riolering wordt aangelegd om afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier af te voeren. KUIPERS infra heeft hiervoor speciale rioolploegen  in dienst. Het aanleggen van nieuwe riolering tijdens het bouwrijp maken van terreinen, maar ook het vernieuwen en reconstrueren van bestaande rioleringen behoort tot onze activiteiten. KUIPERS infra legt een gescheiden rioolstelsel aan waarbij vuil water en hemelwater in een aparte leiding worden afgevoerd.

 

Tegenwoordig wordt door Waterschappen de eis gesteld om bij grote stukken verhard oppervlak het hemelwater te lozen via zogenoemde lamellenfilters. Deze lamellenfilters zorgen ervoor dat het geloosde hemelwater gefilterd in het oppervlaktewater terecht komt.

Activiteiten

Certificeringen